1. Şirket bilgileri

11 Temmuz tarih ve 34/2002 Sayılı Bilgi Toplulukları Hizmetleri ve E-ticaret Kanununun 10. Maddesi uyarınca, aşağıda şirket bilgileri sunulmaktadır.

Firma Adı: AGROMELCA, S.L.

Nif / Cif: B44187888

Firma Adresi: Pol. Ind. Las Lagunas. P-A2 – 44610 Calaceite (Teruel – İspanya)

Telefon: 978851283


2. Fikri mülkiyet

Kaynak kodu, grafik tasarımlar, resimler, fotoğraflar, sesler, animasyonlar, yazılım, metinler ve aynı zamanda bu İnternet sitesinde sunulan bilgiler ve içerikler AGROMELCA, S.L. lehine fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili İspanyol yasalarınca korunmaktadır ve AGROMELCA, S.L.’nin ön ve yazılı izni olmadan, İnternet sitesinin bütünün veya bir kısmının ve AGROMELCA, S.L.’ye yasal olarak tanınan diğer hakların kopyalanması ve/veya yayınlanması, bilgi amacıyla işlenmesi, dağıtılması, yayılması, değiştirilmesi, dönüştürülmesi yasaktır. Kullanıcı, sadece ve özel olarak, ticari amaçlar ve yasadışı faaliyetlerde bulunmak üzere kullanımı yasak kalması koşuluyla, bu sitede bulunan malzemeleri şahsi ve özel kullanımı için kullanabilir. Fikri mülkiyetten doğan tüm haklar açıkça Agromelca, S.L. tarafından saklıdır. AGROMELCA, S.L., kullanıcı tarafından bu hakların ihlal edilmesi veya onlara riayet edilmemesi durumunda tüm sivil ve cezai eylemleri yerine getirerek, İnternet sayfalarında sunulan içeriklerin doğru kullanılması için önceki koşulların yerine getirilmesini gözetecektir.

3. Şahsi bilgilerin korunması

Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak bireylerin özgürlüklerini ve haklarını ve özellikle onların onurunu ve kişisel gizliliklerini güvence altına almayı ve korumayı amaçlayan Şahsi Bilgilerin korunması (LOPD) ile ilgili 13 Aralık tarihli 15/1999 sayılı Anayasa Hukuku kapsamında, yürürlükteki mevzuatın yerine getirilmesi uyarınca, AGROMELCA, S.L. kullanıcılarını bu sitenin kişisel veriler talep etmediği ve kaydetmediği konusunda bilgilendirir.


4. Diğerleri

A.- AGROMELCA, S.L. bilgisayarda depolanan çerezleri kullanmaz. Çerezler bilgisayarımızın sizin bilgisayarınıza gönderdiği küçük dosyalardır, ancak bize isminiz veya herhangi bir şahsi bilginiz hakkında bilgi sunmazlar. Kullanıcı AGROMELCA, S.L.’nin sayfalarında dolaşırken, sitenin barındırıldığı sunucu kullanıcının bilgisayarının IP adresini, ziyaretinin başladığı ve bittiği gün ve saati, aynı zamanda bakılan farklı bölümler hakkında bilgileri otomatik olarak tanır. Sunucunun, yapılan isteği aktarıp göndermesi ve tarayıcı yoluyla ekranda görüntülemesi için bu verileri tanıması gereklidir.

B.- AGROMELCA, S.L. önceden bildirmeksizin İnternet sitesindeki bilgileri, yapılandırmasını ve sunumunu değiştirebilir.

C.- AGROMELCA, S.L. bu ortam yoluyla aldatıcı yayın yapmayacağını taahhüt eder. Dolayısıyla, bu amaç doğrultusunda, AGROMELCA, S.L.’nin İnternet sitesinin farklı bölümlerindeki, bakım ve/veya bu bölümlerde yer alan bilgilerin eksik ya da hatalı güncellemesinden kaynaklanan resmi veya sayısal hatalar aldatıcı yayın olarak düşünülmeyecektir. AGROMELCA, S.L., bu bölümün hükümleri uyarınca, söz konusu hataları fark eder etmez düzeltmeyi taahhüt eder.

D.- AGROMELCA, S.L., Bilgi Toplumu ve Elektronik Ticaret Hizmetlerinin 34/2002 Sayılı Yasası uyarınca, TİCARİ İLETİŞİMLERİ BU ŞEKİLDE TANIMLAMADIKÇA İLETMEMEYİ taahhüt eder. Bu amaçla, müşteri ve AGROMELCA, S.L. arasındaki sözleşme ilişkisini koruma amacı olduğu müddetçe, AGROMELCA, S.L.’nin müşterilerine gönderilen tüm bilgiler, aynı zamanda müşterinin şirketle anlaştığı hizmete dair bilgileri, eğitimlerin ve diğer faaliyetlerin görev performansı ticari iletişim olarak değerlendirilmeyecektir.

E.- AGROMELCA, S.L., kullanıcının bu İnternet sitesine erişiminden ve/veya buradaki bilgileri kullanmasından doğabilecek herhangi bir geçerli normun ihlalinden sorumlu sayılmayacaktır.

F.- AGROMELCA, S.L. bu İnternet sitesindeki bilgilerin, malzemelerin ve içeriğindeki programların kullanılmasından doğan veya doğabilecek, niteliği ne olursa olsun, zarar ve kayıplardan sorumlu tutulmayacaktır. Bu İnternet sitesi yoluyla kullanıcının üçüncü partilerce sunulan fayda ve hizmetlere ulaşmasını sağlayan bağlantılar ve üst metinler AGROMELCA, S.L.’ye ait değildir ve bunlar üzerinde bir kontrolü yoktur; AGROMELCA, S.L. bunların içerdiği bilgilerden veya bu bilgilerden doğabilecek herhangi bir etkiden sorumlu tutulmayacaktır.

G.- AGROMELCA, S.L. üçüncü kişilerin bu İnternet sitesinde görünen marka isimlerini, ürün isimlerini, söz konusu firmanın mülkiyetinde olmayan ticari markaları gayri meşru kullanımından sorumlu tutulmayacaktır. İnternet sitelerine bu İnternet sitesinden ulaşılabilecek bağlantıların bütünlüğü, doğruluğu ve içerik yasallığından da sorumlu tutulmayacaktır.


H.- Kısaca, Kullanıcı, bu İnternet sitesinde bulunan hizmetlerin, içeriklerin, bağlantıların ve üst metinlerin meydana getirdiği kullanımdan sorumlu olan tek taraftır.

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın