?talya’daki temsilcimiz, Say?n Filippo Vincenzo yoluyla, ürünlerimizin ?talya’da da??t?lmas? için Agromelca ile Rocca Machine Agricola ?irketi aras?nda bir i?birli?i anla?mas? imzaland?.

  İçinde Haberler

?talya’daki temsilcimiz, Say?n Filippo Vincenzo yoluyla, ürünlerimizin ?talya’da da??t?lmas? için Agromelca ile Rocca Machine Agricola ?irketi aras?nda bir i?birli?i anla?mas? imzaland?.

Bu anla?maya, üç kar???k hasat makinesinin ba?lang?ç tedariki eklendi.

Geçen y?l?n A?ustos ay?nda (2012), Sicilya’ya (?talya) VM00-XT10 TRV DGA 80 PLUS model kar???k bir hasat makinesi teslim edilmi?, badem hasad?nda mükemmel bir i? gerçekle?tirilmi? ve bu durum büyük bir beklenti uyand?rm??t?.

Son Yazılar

Yazmaya başlayın ve aramak için Enter tuşuna basın