מערכת אספן עובדת בורדאו [טיירס קלבלינס]


מערכת אספן אגרומלקה מרטטים עצי זית צעירים בורדאו עם מערכת מעורבת של רטט מתחזק. מצוינות בהפלת פרי בלי נזק לעץ.