Φύτευση άξονα με τα στενά σοκάκια + PNA VM1 Agromelca


Demonstration of umbrella collector of almonds, olives, pistachios, walnut Agromelca VM1 model with aluminium harvester platform PNA.