Σύστημα δόνησης με μια ομπρέλα τρεμάμενος ελαιόδεντρα Btorrobih [Haan]


Demonstration of umbrella collector of almonds, olives, pistachios, walnut Agromelca.