Συλλογή της πράσινης ελιάς στην Αργεντινή


Demonstration of umbrella collector of almonds, olives, pistachios, walnut Agromelca.