Παρουσίαση των μηχανημάτων συλλογής Agromelca


Demonstration of umbrella collector of almonds, olives, pistachios, walnut Agromelca.