Κοινό μέτωπο συλλέκτη για τις ελιές και αμύγδαλα Agromelca VM JOC σε Abiego (Ουέσκα)


We have done delivery of a joint front collector for olives and almonds Agromelca VM JOC in Abiego (Huesca).