Και ένα μικτό σύστημα προηγμένο σύστημα ομπρέλα δόνηση αλουμινίου PNA VM1 συλλέκτη [πράσινο μάζεμα της ελιάς Κόρδοβα] [80 τρακτέρ Γ]


Demonstration of umbrella collector of almonds, olives, pistachios, walnut Agromelca VM1 model with aluminium harvester platform PNA.