Ελιά συλλογής μηχανήματα Agromlkh με ένα νέο ελλειπτικό σύστημα ελέγχου


Demonstration of umbrella collector of almonds, olives, pistachios, walnut Agromelca.