1. Στοιχεία της εταιρείας

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του νόμου 34/2002, της 11ης Ιουλίου, τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και το ηλεκτρονικό εμπόριο, κάτω από τα αναγνωριστικά στοιχεία της εταιρείας εκτίθενται.

Κοινωνική Ονομασία: AGROMELCA, S.L.

Nif / Cif: B44187888

εγγεγραμμένο Γραφείο: Pol. Ind. Las Lagunas. P-A2 – 44610 Calaceite (Teruel – España)

τηλέφωνο: 978851283

2. πνευματική ιδιοκτησία

Τα πηγή, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, ήχους, κινούμενες εικόνες, λογισμικό, κείμενα, καθώς και οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κώδικα ιστοσελίδας προστατεύονται από την ισπανική νομοθεσία για πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία προς όφελος του AGROMELCA, SL αναπαραγωγή ή / και δημοσίευση του συνόλου ή μέρους της ιστοσελίδας, ή να μεταδοθεί, διανεμηθεί, διαρρέουν, τροποποιημένο, μετασχηματίζονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία οποιωνδήποτε άλλων νομίμως αναγνωρισμένων δικαιωμάτων του ιδιοκτήτη, χωρίς άδεια δεν επιτρέπεται προηγούμενη , AGROMELCA, S.L.

Ο χρήστης αποκλειστικά και μόνο να χρησιμοποιήσει το υλικό σε αυτή την ιστοσελίδα για προσωπική και ιδιωτική χρήση, να απαγορευθεί η χρήση του για εμπορικούς σκοπούς ή σε παράνομες δραστηριότητες. Όλα αυτά τα δικαιώματα επιφυλάσσονται ρητά από AGROMELCA, S.L. .

AGROMELCA, S.L.εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις παραπάνω προϋποθέσεις και τη σωστή χρήση του περιεχομένου που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της, ασκώντας όλες τις αστικές και ποινικές κυρώσεις που εφαρμόζονται σε περίπτωση παράβασης ή παραβίασης των δικαιωμάτων αυτών από τον χρήστη.

3. Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία που περιλαμβάνεται στον οργανικό νόμο 15/1999, της 13ης Δεκεμβρίου, Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Νόμος), η οποία στοχεύει στην κατοχύρωση και την προστασία, όσον αφορά την αντιμετώπιση της δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων, και ιδιαίτερα την τιμή τους και στην προσωπική ζωή, AGROMELCA, SL ενημερώνει τους χρήστες ότι αυτή η ιστοσελίδα δεν έχει ζητηθεί ή είναι νηολογημένα προσωπικών δεδομένων.

4. διάφοροι

A.- AGROMELCA, S.L. δεν χρησιμοποιεί cookies τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που ο υπολογιστής μας στέλνει τα δικά σας, αλλά δεν μας δώσει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το όνομα τους ή οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα. Όταν ο χρήστης σερφάρει στο δικτυακό τόπο της AGROMELCA, SL φιλοξένησε το διακομιστή όπου βρίσκεται αναγνωρίζει αυτόματα τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία η επίσκεψη, η οποία αφήνει την επίσκεψη ξεκινά, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα τμήματα. Είναι απαραίτητο ο διακομιστής γνωρίζει αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνούν και να στείλετε το αίτημα και ότι μέσα από το πρόγραμμα περιήγησης μπορεί να προβληθεί στην οθόνη.

B.- AGROMELCA, S.L. μπορείτε να τροποποιήσετε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οι πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα της, καθώς και τις ρυθμίσεις και την παρουσίαση.

C.- AGROMELCA, S.L.αναλαμβάνει μέσω αυτού του μέσου καμία παραπλανητική διαφήμιση. Για το σκοπό αυτό, ως εκ τούτου, δεν θα θεωρείται ψευδής διαφήμιση τυπικής ή αριθμητικό σφάλματα τα οποία μπορούν να βρεθούν σε όλο το περιεχόμενο των διαφόρων τμημάτων του ιστού της AGROMELCA, SL, που παράγονται ως αποτέλεσμα της συντήρησης και / ή ατελής ενημέρωση ή λανθασμένες πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα τμήματα. AGROMELCA, SL, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, αναλαμβάνει να διορθώσει αμέσως μόλις λάβει γνώση αυτών των σφαλμάτων.

D.- AGROMELCA, S.L. Συμφωνείτε να μην στείλετε τις εμπορικές επικοινωνίες χωρίς να αναγνωρίζονται ως τέτοια, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 34/2002 για την Κοινωνία της Πληροφορίας και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να θεωρηθεί ως πληροφορίες για τη διαφήμιση που αποστέλλονται στους πελάτες της AGROMELCA αποστέλλονται, SL προβλέπεται ο σκοπός του είναι να διατηρήσει την υφιστάμενη συμβατική σχέση μεταξύ του πελάτη και AGROMELCA, SL, και την εκτέλεση των καθηκόντων της πληροφόρησης, κατάρτισης και άλλες δραστηριότητες της υπηρεσίας που ο πελάτης έχει συνάψει σύμβαση με την εταιρεία .

E.- AGROMELCA, S.L. δεν είναι υπεύθυνη για την παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας κανόνα που μπορεί να προκύψουν από το χρήστη κατά την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο του παρόντος website ή / και τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

F.- AGROMELCA, S.L. δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που προκαλούνται ή είναι πιθανό να συμβούν, ανεξάρτητα από τη φύση τους, που προέρχονται από τη χρήση των πληροφοριών, τα θέματα που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα και τα προγράμματα που περιλαμβάνονται. Οι σύνδεσμοι (links) και υπερκειμένου, το οποίο, μέσω της ιστοσελίδας αυτή την ιστοσελίδα, επιτρέπουν στο χρήστη να έχει πρόσβαση χαρακτηριστικά και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους που δεν ανήκουν ή βρίσκονται υπό τον έλεγχο του AGROMELCA, SL? η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη ή οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό ή σε οποιεσδήποτε επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν από τις εν λόγω πληροφορίες.

G.- AGROMELCA, S.L. δεν είναι υπεύθυνη για την παράνομη χρήση που οι τρίτοι μπορούν να κάνουν τα εμπορικά σήματα, ονόματα προϊόντων και οι εμπορικές επωνυμίες που δεν είναι ιδιοκτησία της οντότητας, εμφανίζονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Δεν είναι υπεύθυνη για την ακεραιότητα, ακρίβεια και τη νομιμότητα του περιεχομένου των συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους που μπορεί να προσεγγιστεί από αυτή την ιστοσελίδα.

H.- Με λίγα λόγια, ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση που κάνουν των υπηρεσιών, περιεχομένου, συνδέσμων (links) και hypertext που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα αυτή την ιστοσελίδα.

Αρχίστε να πληκτρολογείτε και πατήστε Enter για αναζήτηση