αρχή

Delivery of the first equipment recollector in Bragança, Portugal

09 Οκτ 14

Delivery and putting in march of the first recollector commercialized by our distributor MANUEL MELES, LDA., located in Bragança, Portugal. The supplied model is a VM00-XT10 TRV (I) (disturb), with parallel compress Z10 and umbrella of mixed aluminium DGA80PLUS.

η αποστολή μας

Βελτίωση του κόσμου κάθε μέρα της συλλογής.

τελευταία νέα