αρχή

Delivery of two collectors equipments in Greece

30 Αυγ 16

At the beginning of this month of August, Agromelca, we have been in the region of Larissa in Greece next to our Distributor Agripan. We have made the delivery and set up of two collectors equipments for almonds and olives.

Agromelca with LOBO 8-XTREM RAID

21 Ιουλ 16

Team LOBO 8-XTREM RAID, which sponsors Agromelca, happened to see us by our facilities in Calaceite (Teruel).

Agreement between Agromelca and Massa Organics

01 Ιουλ 16

We have reached an agreement with Massa Organics Company for the delivery of a second collector equipment in California.

η αποστολή μας

Βελτίωση του κόσμου κάθε μέρα της συλλογής.

τελευταία νέα